Zaštita Vaših ličnih podataka nam je jako važna, te smo stoga uskladili čuvanje i zaštitu ličnih podataka sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017)). Zato Vas molimo  da pročitate sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Vodenica.me prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, na osnovu koje pravne osnove, sa kim ih i zašto ih dijeli, koje zaštitne mjere sprovodi, kao i koja su Vaša prava vezana za pristup podacima o ličnosti, ispravkama, brisanju i pravu na prigovor. Korišćenjem sajta Vodenica.me ili klikom na prihvatanje uslova korišćenja kada vam ova opcija bude dostupna, prihvatate i slažete se sa svim politikama privatnosti koje smo ovdje naveli. 

Bomvas d.o.o, Danilovgrad kao pružalac usluga Internet stranice Vodenica.me pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim dokumentom opisano je kako rukovalac podataka Bomvas d.o.o, Danilovgrad, Crna Gora, (u daljem tekstu Vodenica) obrađuje lične podatke. Vodenica.me, prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nam nužno potrebni kako bismo mogli ispuniti obaveze sa svoje strane. Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

1. Kako prikupljamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode i popunite određeni formular. Neki podaci se prikupljaju automatski samom upotrebom internet sajta. Tako na primer automatski se na serveru prikupljaju podaci o IP adresi i lokaciji korisnika sajta.

2. Koje vrste podataka prikupljamo, kako ih obrađujemo i za koje namjene

a) Kupovina/ porudžbina na www.vodenica.me on-line prodavnici

U procesu on-line kupovine potrebno je da unesete svoje podatke u određena polja: ime, prezime, adresu stanovanja, adresu Vaše elektonske pošte, broj telefona, adresu isporuke (ukoliko se razlukuje od adrese stanovanja). Kada su u pitanju pravna lica, potrebni su nam: naziv pravnog lica, PIB , matični broj, adresa sjedišta pravnog lica, ime i prezime kontakt osobe ispred pravnog lica, telefon kontakt osobe, e-mail kontakt osobe i adresa isporuke (ukoliko se razlukuje od adrese sejdišta).

Prikupljamo samo neophodne podatke koje koristimo isključivo za realizaciju Ugovora o prodaji i za komunikaciju sa Vama. Uz Vašu saglasnost, Vaši registrovani podaci kao što je adresa elektronske pošte mogu poslužiti za redovno ili povremeno obavještavanje o našim proizvodima ili aktivnostima.

b) Otvaranje korisničkog naloga na www.vodenica.me on-line prodavnici

Našu on-line prodavnicu možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“. Prilikom registracije, adresa Vaše elektronske pošte je Vaše korisničko ime (user name), dok lozinku (password) birate sami. Ove podatke ćete koristiti za prijavljivanje na našoj online prodavnici www.vodenica.me

Kao registrovani korisnik, odgovorni ste za održavanje i povjerljivost Vašeg naloga i lozinke. Korišćenjem internet stranice www.vodenica.me odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom.

Obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije on-line prodavnice, kako bi Vam dali pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama.

c) Upotreba Kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naš sajt koristi tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih posjeta. Cookie-ji su jedinstveno dodijeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie.

Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvijek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a.

Na našem sajtu koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtom, za potrebe statističke analize posjećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads.

Registracija korisnika

Našu on-line prodavnicu možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“. Registrovani korisnici u postupku registracije prosljeđuju zahtijevane podatke. Registrovani korisnici su u obavezi da svo vrijeme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za pristup on-line prodavnici , kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na naš web sajt. Konačni kupac u našoj on-line prodavnici je isključivo onaj registrovani korisnik, odnosno neregistrovani korisnik koji kupuje robu. Upisane podatke o kupcu, koristićemo za obradu korisnikove porudžbine, pripremanje drugih relevantnih ponuda, kao i za marketinške analize koje će pomoći u poboljšanju naše prodajne ponude. Podaci mogu biti korišćeni i za ponovljeni marketing.

Kupovina kao neregistrovani korisnik

U slučaju da korisnik želi da pretražuje sajt ili da obavi kupovinu nekog od raspoloživih proizvoda bez registracije, kao neregistrovani korisnik, www.vodenica.me će upisane podatke koristiti za obradu porudžbine odnosno za realizaciju Ugovora o prodaji i za komunikaciju sa Vama.

Bez obzira da li kupovinu na našem sajtu obavljate kao registrovani ili neregistrovani korisnik, podaci koje ste upisali, takođe mogu da se obrađuju i koriste u slučaju odustanka od ugovora ili podnošenja izjave o reklamaciji.

Maloljetni korisnici

Savjetujemo roditelje i korisnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Mi ne želimo i nemamo namjeru da prikupljamo lične podatke maloljetnih lica. Ukoliko ste maljoletni, neophodno je da dobijete odobrenje roditelja ili staratelja prije nego što nam date informacije o sebi. Maloljetnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje, nije dozvoljeno da nam daju svoje lične informacije. 

Ako saznamo da smo prikupili informacije ili primili informacije od maloljetnog lica bez kontrole ili pristanka njegovih roditelja, te informacije će biti obrisane. Ukoliko mislite da mi možda imamo informacije o djetetu, molim Vas da nas kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

3. Pristup podacima

Pristup Vašim podacima o ličnosti imaju samo zaposleni u našoj firmi, a koji su prethodno upoznati sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i odgovornostima, kao i naši saradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla, tj. za koje postoji „potreba saznanja“. 

Prikupljene podatke o ličnosti možemo prosljeđivati nadležnim državnim organima unutar Crne Gore ili izvan nje, ukoliko procijenimo da je ovakvo omogućavanje potrebno i da se zasniva na osnovu zakona, isključivo za svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela. 

Na koji način štitimo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti štitimo od svake povrede, uključujući neovlašćeni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje, te svako drugo kršenje sigurnosti podataka o ličnosti.

Ograničenje odgovornosti

Bomvas d.o.o. se obavezuje na zaštitu Vaših ličnih podataka i informacija o Vama, ali nikakva veza putem interneta ne može biti 100% sigurna i ne može garantovati potpunu zaštitu podataka koje nam omogućavate. Vaše lične podatke nam omogućujete na sopstvenu odgovornost.

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje naprijed navedenih svrha. Pored toga, vodimo računa i o zakonskim obavezama čuvanja. Podaci o obavljenim kupovinama i kupcima, čuvaju se u skladu sa poreskim propisima i propisima koji regulišu Ugovor o prodaji.

5. Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše podatke?

Da bi se naš poslovni odnos realizovao potrebno je da na našem sajtu upišete samo one Vaše lične podatke koji su neophodni za započinjanje, sprovođenja i završetak ugovornog odnosa, kao i one za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu. Bez ovih podataka, nije moguća realizacija poslovnog odnosa sa Vama.

6. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

6.1 Imate pravo na pristup podacima o ličnosti, što znači pravo da dobijete informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, prihvatanjem uslova o Pravilima privatnosti ste upoznati sa pravima i načinima korišćenja podataka. Na zahtjev, možete biti obaviješteni o svrsi obrade podataka o ličnosti, kategoriji podataka o ličnosti, primaocima ili kategorijama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom periodu u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani, te o pravima koja možete ostvariti.

6.2 Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, što znači da imate pravo podnijeti zahtjev za ispravku Vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave ako je to potrebno. Registrovani korisnici to mogu učiniti preko postavki svog korisničkog računa u on-line prodavnici ili postavki korisničkog računa u mobilnoj aplikaciji www.vodenica.me.

6.3 Imate pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti u sljedećim slučajevima:

a) kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava provjeru tačnosti podataka o ličnosti;

b) kada je obrada Vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;

c) kada više ne postoji potreba obrade Vaših podataka o ličnosti, a zahtijevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane Vaših pravnih zahtjeva; i

d) kada uložite prigovor na obradu na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahtjeva.

Potrebno je uzeti u obzir da u slučaju ograničenja obrade određenih ličnih podataka možda neće biti moguće osigurati potpunu uslugu.

6.4 Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka o ličnosti. Kada uložite prigovor, tada više ne smijemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ukoliko predočimo da postoje zakonski razlozi za nastavak obrade koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahtijeva.

6.5 Imate pravo na brisanje, što znači da u skladu sa uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, možete bilo kada zahtijevati da Bomvas d.o.o. omogući brisanje ličnih podataka. U bilo kojem trenutku, Vaše podatke možete ukloniti iz sistema sami ili slanjem e-mail poruke na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. . Ukoliko više ne želite primati naš newsletter, možete se odjaviti sa liste na dnu newslettera ili slanjem e-mail poruke na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i mi ćemo to učiniti za Vas.

6.6 Imate pravo na prenosivost podataka o ličnosti, što znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili, primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ukoliko su vaši podaci korišćeni za obradu automatski putem, a na osnovu pristanka ili ugovora.

6.7 Imate pravo na opoziv saglasnosti, što znači da možete bilo kada opozvati saglasnost, u slučajevima kada ste dali saglasnost za pojedinu svrhu obrade Vaših ličnih podataka. Registrovani korisnici mogu opoziv saglasnosti izvršiti u postavkama korisničkog računa. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koje se sprovodilo do njenog opoziva.

Kako možete ostvariti svoja prava

Klikom ovdje, popunjavanjem formulara na stranici Kontakt, vaš zahtjev će biti riješen u najkraćem mogućem roku. Zahtjev možete uputiti na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili nas pozvati telefonom na broj 067/622-072.

Podnošenjem pritužbe nadležnom organu za zaštitu ličnih podataka - Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (www.azlp.me), vezano za obradu i zaštitu Vaših ličnih podataka.

Uslovi korišćenja i reklamacije

Sa uslovima korišćenja sajta i zloupotrebama korišćenja autorskih prava na koja polažemo možete se upoznati klikom ovdje.

Internet sajt www.vodenica.me i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Bomvas d.o.o, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, bez pisane dozvole vlasnika, podleže odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima Crne Gore. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

7. Stupanje na snagu i izmjena Politike privatnosti

Bomvas do.o. zadržava pravo na izmjenu politike privatnosti i područja zaštite ličnih podataka u bilo koje vrijeme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično provjeravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promjenama. Svaka promjena Pravila privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.

Ukoliko nijeste saglasni sa Pravilima privatnosti molimo Vas da ne koristite naše internet usluge i da zatvorite svoj korisnički račun, odnosno opozovete date saglasnosti.